چنانچه شما نیز از مشتریان پر و پا قرص چسب چوب شمال (وفا) هستید، هرچه سریعتر دست به کار شوید. شرکت تولید کننده چسب چوب شمال چند روزی است که فروش خود را بسته و طبق اخبار واصله در سال 1400 با دستکم 10 درصد افزایش رو به رو خواهد بود. لیست قیمت چسب چوب […]

> ادامه مطلب