طبق پیش بینی صورت گرفته قیمت انواع سیلیکون افزایش داشتند!

> ادامه مطلب

هر چقدر توان دارید در این چند روز سیلیکون بخرید…!

> ادامه مطلب