تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه و حقوق کارگران تا مسائل سیاسی بر بازار چسب 123

> ادامه مطلب

همانطور که پیشتر اطلاع رسانی شده بود، قیمت انواع چسب 123 و قطره ای در این چند روز افزایش چشمگیری داشته اند. بخوانید اطلاعیه قبلی: هشدار افزایش قیمت چسب 123 بر اساس این گزارش، پس از اعلام افزایش قیمت از سوی شرکت استحکام، شرکت های دیگر یکی پس از دیگری لیست قیمت های خود را […]

> ادامه مطلب

در حد توان فروش یک ماه آینده تان چسب 123 بخرید!

> ادامه مطلب

طبق پیش بینی صورت گرفته قیمت های چسب 123 افزایش داشتند!

> ادامه مطلب